„къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева)

ЛЯВА ДЪРЖАВА, ДЯСНА ДЪРЖАВА

Любопитно е да се наблюдава, как личности, които смятат на пръсти, се опитват да ни обяснят висшата математика и дескриптивната геометрия на българското политическо место. На такива бихме казали:

„О, неразумний „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) июроде, поради что се срамиш да прочетеш с отворен разум историята на българските политически нрави? Не знаеш ли ти, че ние, наравно с другите европейски народи сме строили Трета Национална Държава с най „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева)-модерна Конституция; че ние сме имали строители на съвременна България, които по образованост, възпитание и гражданска доблест са нямали равни в европейското политическо место; че когато „един призрак броди из „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) Европа", в Княжество България народът е въстанал против дивия революционен деспотизъм, партийно партизанство и шуробаджанащина и с помощта на законния Владетел е низвергнал един либерал-революционер – тиранин и сатрап?"

Пак тогава, преди „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) 110 години, в деня когато „силните" демократи на България основаваха партията си, един друг, по думите на политическите му врагове – „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева)", е организовал Народна партия, която „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) ревностни родолюбци биха могли да превърнат в эталон за днешната Европейска!

Но меж Княжество България на нашите първостроители и днешната демократична Република България има голяма, дори громадна разлика: тогава грамотните, възпитаните и „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) доблестните са лупили чуть 0,5% от населението, а днес у нас 0,5% са неграмотните, мутрите и корумпираните. Обаче има и също толкова голяма прилика: и тогава и днес тези 0,5% ни управляват!!! Затова тогава сме издържали „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) на три национални катастрофи и един социализъм, а днес изнемогваме под завоеванията на избухналата демокрация.

Налага се да признаем: ако днес нашето общество е в някаква криза, то това „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) сигурно е криза на гражданската доблест и кооперативната политическа стратегия. Личностите, които се изтласкват нагоре към държавния връх, в твърде малка степен притежават необходимите свойства, за да отговорят на външните и вътрешните „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) предизвикателства на времето.

За сопоставление ни се иска да приведем щрихи от кратката биография на един от първостроителите на нашата Трета Държава:

...Когато завършва, заедно с други четири българчета, Роберт колеж в Цариград, чуждестранните дипломати „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) и кореспондентите на европейските вестници са изумени от умението му да се изразява по толкова сложни теми на превъзходен английски и френски език. Освен тези езици, бъдещият първи български юрист „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) знае турски, гръцки, латински, арменски, руски и изучава немски. Деветнадесетгодишен постъпва студент по право в прочутия институт в Хайделберг, където слуша лекции и си води записки на Габелсбергерова стенография по: право „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) (Общо държавно право, Международно право, Политика, наказателно право, Германско частно право, Германско наказателно право, Общогерманско гражданско процесуално право, Френско гражданско право, Австрийско държавно право, Католишко и евангелско каноническо право, Наследствено право, Облигационно право, Търговско „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) право, Институции на римското право, Административно право, Философия на правото, Природен закон); история (История на германското право, История на римското право, История на средните векове, История на френската революция, История на „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) реформацията, Английска история 16 и 17 век, Нова история на Европа от 1815 година насам, Културна история на Италия от времето на Данте до Макиавели, Исторически генезис на монархията, аристокрацията и демокрацията); политическа икономия (теоретична политическа „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) икономия, Практическа политическа икономия и стопанска милиция), финанси и философия.

По препоръка на своите професори, не навършил пълни 23 години, е приет за член на Лайпцигската масонска ложа „АПОЛОН".

Младият доктор по право „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) се включва интенсивно в обществения животик на Източна Румелия. Отличен вече с руския орден „Св. Ана" – III степен, княз Дондуков-Корсаков го назначава председател на Софийския губернски съд, за да „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) има възможност, въпреки своите 25 години, да участва по право в работата на Учредителното събрание. Спечелил уважението и възхищението на първостроителите на Българската държава, е назначен за член на депутацията, която предлага на Александър Батенберг избирателния „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) акт. Очарован от обноските, образоваността и възпитанието на този млад българин, Първият Български Монарх му отправя лично покана да го придружи при обиколката му в европейските столици. Веднага след „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) това Монархът предлага, а младият българин приема да оглави неговия политически кабинет. И така до края на своя кратък животик(1901г.), този доблестен строител на Съвременна България изпълнява всички възложени му държавни „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) мисии, оглавява редица министерства в различни по нрав правителства и сам застава начело на България през най-важния петгодишен период от нейната следосвобожденска история, за да положи здравите основи на нейното стопанско развитие „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), демократично устройство и национално единение, свидетелства за което са одолеете на българското оръжие и бързото възстановяване на нацията след жестоките политически погроми и катастрофи.

Възпитаникът на немската правна школа, съвременникът на „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) тържеството на обединителната доктрина на Железния Канцлер израства като един от мащабните политически дейци и държавници на Княжеството. Богато надарена и всестранна личност, той оставя съществени смотри в развитието на Третата Българска „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) Държава през първите две десетилетия от нейната история. Отличава се от другите държавни мъже по онова време както с поведението си, така и с професионалната си подготовка. Той винаги е идеально облечен „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) и елегантен, с хладен поглед, но обходителен и учтив, чужд на формалните дела и „провинциалния" начин на животик – шумни компании, вечерни ергенски сбирки с хазартни игри, вино и жени ... Среща се с „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) колегите си единствено на заседания на Правителството либо в редакцията на вестника, който сам е основал. Тези свойства – резултат на полученото образование и възпитание, както и обширно обхватната му дейност, го поставят най „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева)-близко до европейските стандарти за политик и държавник в историята на Княжество България през първите десетилетия след Освобождението.

Колко много неща е знаел и можел този доблестен мъж, а ние не знаем и „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) не можем да си спомним дори Името му, а камо ли да следваме неговия пример !!!

И ето, виждаме днес квазиполитици, вторачени внутри себя си, да се занимават повече с политическа планометрия и планиметрия „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), отколкото с държавно строителство. Не разбират ли те, че Гражданинът (Поданикът) има нужда преди всичко от държава, от своята „рес публика", от своето справедливо „народно богатство", завещано ни от Древните „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) Благи Българи ??? Държавата на народа е една – разумна и справедлива. Лява и дясна държава няма. Има лява и дясна антидържава. Крайно лявата държава народът нарича „тоталитарна диктатура", а крайно дясната – „олигархически деспотизъм".

Днес „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), в думите на нашите квазиполитици няма следа от „държава" и „държавност". Не за демократично и справедливо държавно строителство мислят те, а строят партии в „двуполюсното политическо место", за да се „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) окопаят в него.

А преди 110 години ДЪРЖАВНИКЪТ също е създал партия, но със силите на всички български политици, за да положи основите на Държавата на Разума и Справедливостта. Ето програмата на тази „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) партия, отпечатана в пътвия брой на основания от него вестник, само на една редакторска колонка под название „ПРОГРАММАТА НИ":

„^ Ето тази программка:

1-о. България преди всичко, България целокупна и непокътната;

2-о. На чело на България „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) конституционен Монарх, а конкретно народния избраник Н.Ц.В. Княз Фердинанд I-й и неговите наследници;

3-о. Почитание на Конституцията и законите;

^ 4-о. Администрацията искаме да е служителка на народа, а „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) не произволна господарка; правосъдието да не е една хубава дума, а неколебима база на свободата;

5-о. Черковата и учебното дело да са на висотата, която им подобава, и да служат на нравственото възпитание „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) и на образованието на народа;

6-о. Икономическо развитие на народа и равновесие на бюджета. Да престане и да не се повтаря неимоверното разточителство на предишния режим, който докара страната до пропастта „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), а да се харчи само за добре-разбраните нужди на отечеството;

^ 7-о. Войската хотим да е на висотата на задачата, която им обусловят народната история и интересите на съществуването на „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) отечеството ни;

8-о. Ние ще поддържаме всяко министерство, программата на което ще е не да хаби силите си за да се държи на властта, а което ще употребява времето си и дарбите си „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) за фуррора и благоденствието на Отечеството.

^ Тия начала са ръководили през целия животик лицата, които съставляват реадакцията ни, и те ще ги ръководят сега, в тяхната нова деятелност, до края на „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) животика им."

Коротко, ясно и отговорно. Разликата меж съвременните демагози и тези лица, които са съставлявали редакцията на споменатия вестник е в доказаните възможности. А тези лица са доказани доблестни държавници до края на „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) животика си.

Като потвърждаване на това, привеждаме свидетелство за техният стил и способ на работа в законотворчеството на Княжество България – доклад пред VIII –то Обикновено Народно Събрание при приемането на наказателния закон, изнесен „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) от Управляващия Министерството на Правосъдието, Министър Председател и Министър на вътрешните работи, длъжности, които е изпълнявал понятно време доблестният държавник от нашия разказ.

„^ Доклад до VIII –то Обикновенно Народно „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) Събрание"

Г-да представители,

От останалите в сила, след освобождението на България, Оттомански закони, най-несъвършенния и недостатъчния е наказателний кодекс. Тоя закон в много дела не отговаря на нуждите на нашата „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) държава и на степента на развитието на народа ни, както и на неговите правни понятия.

Системата на Оттоманский наказателен кодекс, като и на някои от произведените в него начала са вече остарели „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) и напуснати от повечето нови законодателства; той предвижда за някои порестъпления такива наказания, които са неприспособими в Българското Княжество. Едни пррестъпления се наказват с извънмерна строгост, ..., други престъпни деяния се наказват с извънредна легкост „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), ..., а има цял куп деяния, за които не се предвижда никакво наказание...

Оттоманский наказателен кодекс не прави разлика меж престъпленията, които са отправени против основите на обществото и против най „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева)-важните блага на человечеството и като такива имат изключително обществен и държавен нрав, и онези престъпни деяния, които имат за държавата второстепенно значение, понеже повече либо изключително повреждат интересите на частните лица....

Пред вид на „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) тези недостатъци на действующия в Княжеството Оттомански углавен кодекс, повереното ми Министерство още през 1888г. взе нуждните мерки за изготовлението на един нов наказателен закон.

Наказателния закон на Княжество България трябва „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) да отговаря на следующите условия: 1/ Той трябва да представлява последний резултат на углавната наука; 2/ Дда е съобразен с нуждите и културното развитие на нашия люд, т.е. да е практичен и приспособим. За „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) ублажение на тези условия, при изработването на проекта за наказателен закон, основали сме се на най-новите изучавания по углавното право и на законодателствата, които се считат като практическо осъществление „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) последната дума на науката. На първо място меж нашите източници са Нидерландский и Унгарский наказателни закони и проекта за углавен закон на Руската империя; като спомагателни източници са ни служили: Германский, Италянский „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), Белгийский и Французский наказателни закони. При това ръководихме се и от опитът направен в нашето отечество, както и от съдебната ни практика.

За изучаване, поправяне и допълнение на първообразний проект, състави се през „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) 1888г. една специална 12-членна комисия, от няколко юристи и практици, която под мое председателство обработи представения неи материал и изработи един проект, които се напечата и испрати на нашите съдии „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), адвокати и вещи лица, както и на някои авторитетни личности в странство... По този начин се състави проекта за наказателен закон, който се внесе за разглеждане в V-то Обикновенно Народно Събрание „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) в II-та му редовна сесия от 1888г.

Народното събрание прие този законопроект по принцип и след като натоварената от него комисия го изучи, събранието пристъпи към второто му четене и обсъди и гласува първите „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) 157 члена. Обаче законопроектът неможе да се обсъди до край, защото биде оттеглен от Министъра на Правосъдието.

Тази година аз предложих на една 6 членна комисия, съставена под мое председателство, повторно изучаване на внесения „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) в 1888г. проект за наказателен закон. Законопроекта, който се предлага на вашето обсъждане и приемане е плод на изучаването на тази комисия и съдържа значителни конфигурации и подобрения на проекта от „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) 1888г.

Едно от съществените нововъведения на проекта е двойственното деление на престъпните деяния. Разделението на престъпните деяния в един закон заема първо място, защото от него зависи системата на целия закон. В углавната „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) наука се срещат две системи за делението и класификацията на престъпните деяния. Едната от тях е тройствената, според която престъпните деяния се поделят на три категории /злодеяния, престъпления и „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) простъпки либо нарушения/ и другата двойственната, по която тези престъпни деяния се поделят на две категории /престъпления и нарушения либо простъпки/... Колкото обаче и да е тяжело да се разграничат разните видове престъпни деяния „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), все пак меж престъпленията и нарушенията се съглежда една разница, каквато не съществува меж злодеянията и престъпленията. Тази разница е отличителната черта на двойственото деление и тя произлиза от това „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), че престъпленията имат изобщо държавно обществено значение, а нарушенията притежават местен энтузиазм либо полицейски нрав. Първите нарушават обществените норми, които се отнасят до най-важните блага на человеците и на държавите, а вторите са нарушение „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) правилата за благоустройство, редът и т.н. временни преходни интереси.

Системата на наказанията, която е приета в законопроекта, е ясна и ординарна. Проекта предвижда пет вида главни наказания. Наказанията тежки окови „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), заточение и крепост, които съществуват както в Оттоманския, тъй и в много други наказателни закони, се отстраниха от нашия проект, като не съобразени с нашите потреби и неприспособими в нашата държава „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева). На първо място меж нашите главни наказания стои смъртта на виновния ... Няма съмнение, че щяхме да бъдем по-последователни с началата, които сме провели в законопроекта, и с духът му, ако „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) отстранявахме смъртното наказание; да и тук не най-доброто, но най-справедливото и най-полезното, при дадените условия, трябваше да се избере, и требванията на суровата действителност да преодолеят над идеалните съображения „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) на науката. Комисията като взе пред вид географическото положение на нашата държава и опитът на нашите съдилища, както и разните степени на културно развитие, които се срещат въз нашата територия, счете за необходимо да „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) не отстранява от арсенала на нашия наказателен закон и смъртното наказание. В същото време обаче ограничиха се, доколкото е възможно, лошите страни на това наказание: 1/ то се предвижда в четире случаи само, които „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) представляват една извънредна важност; 2/ то не е вече полностью наказание, защото съдията може всякога да го поменяй с строг тъмничен затвор /чл.62/; и 3/ то се не приспособлява на лицата от женски „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) пол и на престарелите /чл.60/.

Наказанието лишение от определени права се налага само в определени от закона случаи, и то пак за определен срок, а не безсрочно, както е в повечето „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) закони.

При тази ординарна система на наказания, проекта е въвел и предсрочното освобождение, което още повече смегчава участта на затворниците и прибавя едно силно побуждение за поправлението им.

Г-да представители,

Съставителите „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) на проекта за наказателен закон бяха си турили за цел: да изработят един закон съобразен с нуждите на един люд, който е положил най-широките и най-свободолюбивите начала за база на „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) своя държавен строй, на един люд, който има похвалната амбиция да върви повсевременно по пътя на напредъкът и да си присвои плодовете на европейската култура и цивилизация.

г. София, Октомврий 1895г „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева).

Управляющий Министерството на Правосъдието,

Министър Председател и Министър на вътрешните работи

д-р К. Стоилов

Дневници /стенографски/ на Осмото Обикновенно народно Събрание. Втора редовна сесия, V заседание, 27 X 1895г., кн.I, С. 1895г., с. 124-126

Литература „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева): доц. Д-р Евгени Йочев. Законодателство в Королевство България., стр. 162-164


Никола Ников,

20.06.2004г.

30.01.2008г.

гр. Русе


Днешното време много наподобява това преди повече от 110 години. И тогава се е сгромолясала една диктатура, и тогава са „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) хранели надежди за справедливо и демократично развитие, но с една съвсем малка разлика: имало е подготвени и доблестни политици, които са могли да осъществят народните въжделения.

Как ни се „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) иска да се върнем в онова време, и ако не можем, поне да си спомним с добро за ЕДИН от строителите на съвременна България.

Дали ще имаме сили да повторим неговия опит?

Би „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) ни се находило да лицезреем отбелязването на тази дата по подобаващ начин, което е особено актуално сега, във време на роене на политически партии.

За нас, гражданите, е любопытно връщането към полезните исторически примери „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева). Това ще ни помогне много да се ориентираме в политическото ни настояще.

Благодаря!

С почтение: НИКОВ. 19. 09.2007г.

^ ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ КАТО Катастрофа Либо ФАРС

Месец май носи особена символика „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) в българската политическа история.

В историята на Третата Българска държава той е свързан със сгромолясването на един тираничен режим и откриване пътя на мирното съзидание и общонародно сътрудничество. Преди 110 години съдбата е „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) лупила по-благосклонна към Родината ни, защото е съдействала да се родят, отгледат и съхранят забележителни по своите достойнства и доблест личности.

Когато след няколко несполучливи опита за съставяне на правителство „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) след приемане оставката на Стефан Стамболов, Н.Ц.В. Фердинанд I възлага на д-р Константин Стоилов да го оглави, Той е поздравен за своя избор с 12 000 телеграми от цялата страна, а „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) 50-членна депутация от софийски граждани се явява в замка, за да изкаже доверието, което гражданството има към новия министър-председател.

Иван Вазов пише на д-р К. Стоилов: "Поздравявам Ви с великата мисия „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), възложена Вам от Н.Ц.В., чиито избор отговаря на интимните желания и предвиждания на всеки български родолюбец, както и с щастливото формиране на кабинет, който поблескивай с имена на „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) високо даровити и опитни политически мъже и се радва вече на всеобщо доверие и почтение."

След 35 години Ив. Пеев-Плачков, министър на народното просвещение в няколко правителства, разсъждава: "Наистина само Стоилов със своя „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) благ и чистосърдечен нрав, със своя горещ и повсевременно буден патриотизъм, просветено схващане интересите на отечеството, приблизительно търпение при постигане на гонимата цел, пълно отсъствие на страсти, тъй гибелни при служене на отечеството и „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) строга справедливост можеше в онова време да запази държавния кораб от бури и сътресения, които не са редки в историята след сгромолясването на един потиснически и дълготраен режим. Само Стоилов със своя „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) политически такт и съобразителност можа да запази реда и да възстанови нормалния конституционен животик без сътресения."

Димитър Благоев пише: "Падането на осемгодишната деспотия се посрещна от целия измъчен български „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) люд с непередаваема радост. Радостта ни беше толкова голяма, щото избавлението ни от падналия режим се нарече второ освобождение. Денят 18 май се посрещна с грамадни надежди от целия люд за едно по-добро „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), по-свободно и по-законно бъдеще."

Първото обръщение на д-р Константин Стоилов към своите сънародници говори: "Най-добрият начин за изграждане на доверие към настоящото правителство е бързото повръщане на спокойствието на „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) духовете... Това е най-ясното доказателство, което можем да дадем, че българският люд е способен да ръководи участта на отечеството си ... моля гражданите да се повърнат към мирните си занятия „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) и с това да съдействат на правителството в изпълнение на трудните му задачки."

А в последвалото Окръжно 5923 се казва: "Правителството ще се придържа най-строго със законите на страната и на първо място с конституцията „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), и такая придържане то изисква и от подведомствените си чиновници... Точно, честно и добросъвестно изпълнение на длъжностите, безпристрастие към всички граждани и справедливост във всички мероприятия. То настоява за „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) строго преследване на всички лица, които са направили за собственный занаят размирничеството."

Едновременно със започването на държавническата дейност, в която свързва в едно идеята за свобода с идеята за законност и порядък, д-р Константин „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) Стоилов се грижи да си осигури една широка обществена поддръжка. Застанал начело на управлението като олицетворител на цялото опозиционно течение, прогласил принципа "свобода и законност", той не иска да се „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) облегне на никоя от старите партии, а на една нова сила, "която като объедини и съедини всички частни и самостоятелни сили в отечеството да спомогне на правителството да изведе страната от „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) хаоса, като въдвори законност, премахне злоупотребленията и да избави отечеството от политическото и финансово банкрутство."

На 3 юни 1894г. около 300 софийски граждани, принадлежащи на разни партии, се събират да обсъдят въпроса за сливането на старите „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) партии в нова. Новата партия е наречена народна.

И в/к "Свободно слово" пише на следния ден: "Днес се извърши едно велико събитие, доброволно и чистосърдечно сливане на досегашните и неотдавна „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) враждебни една на друга Цанкова, Каравелова и Радославова партии."

Стоилов не е могъл да предполага, че сливането на всички, споменати в решението на софийските граждани, партии в една партия ще бъде трайно, ала той „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) лупил уверен, че това решение все пак ще му даде възможност да създаде по-нататък една нова обществена сила. Решението на софийските граждани занесло в страната успокоение и не отдало „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) възможност, във време на изборите за ново законодателно събрание да се проявят дребните партизански съревнования.

"И наистина Стоилов успял да привърже към для себя си видните хора практически от всички партии, той се постави „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) с тях в преки лични връзки в обиколките си из страната по време на изборите и ги задържа като предани привърженици до края на животика си. Важното в варианта е „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) да се отбележи, че той не диреше връзка с разни службогонци, а си спечели симпатиите и поддръжката на хора самостойни, които не ламтят за служба, но които имаха силно воздействие в средата „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) където живееха. Още в първата сесия на Народното събрание от Стоилов се отделиха Радославов и Тончев с приятелите си, ала Стоилов имаше вече зад для себя си една силна партия, която го подкрепяше „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) да управлява с голям фуррор от 19 май 1894г. до 19 януари 1899г. В тази партия влязоха всички бивши консерватори, всички бивши съединисти от Източна Румелия, повечето от привържениците на Цанкова и доста голям „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) брой от привържениците на Стамболова и на Радославова. Въпреки всички твърдения, че това лупило "сбирщина", която скоро ще се разпадне, народната партия и досега заема видно място в страната." – пише „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) през 1935г. Иван Пеев-Плачков, дългогодишния секретар на БАН.

А ето какво мировоззрение изразява Антон Страшимиров: "Едно по-старателно проследяване на прокараните през управлението на д-р К. Стоилов закони би ни открило с каква „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) държавническа широта и с каква снизходителност и отстъпчивост големият държавник е съумял да объедини нашите предни слоеве в една неколебима по дисциплина и чиноначалие партия... Господарското достойнство в Народната партия „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) идеше не само отдолу нагоре като битова черта на заможните слоеве, но вървеше отгоре надолу като основна особеност на самия нрав на д-р К. Стоилов. Неговата чувствителност като представител на народа „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) стои може би по-горе от чувствителността на много от умните ни държавници-родолюбци."

Д-р Константин Стоилов не води преговори с водачите на дотогавашните партийни групировки, той не взима грижата за застраховането „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) на никаква стара партийна група; той не кани дотогавашните партийни водачи за обединение и не се задължава с никакви обещания към техните партии.

Д-р К.Стоилов излиза в името на своите идеи „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) и кличе всички, които желаят да го подкрепят, да сторят това не като членове на отделни партии, а като частни лица без всякакви претенции.

Като орган на новосъздадената Народна партия д „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева)-р Константин Стоилов основава вестник "МИР", който в продължение на дълги години запазва името си на сериозно издание от първия ден – 22 септември 1894г. до неговия последен брой в края на 1944г „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева).

На 12 юли 1894г. д-р К. Стоилов прави обиколка из България да се срещне с избирателите си и да изложи политическата си програма. Акламиран от населението с ентусиазъм, тази обиколка се „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) описва от съвременниците му като триумфално шествие: "Той не прогласява война на никоя партия: никоя партия не счита небезопасна за отечеството. Дори и социалистите насърчава да си подадат кандидатурите. Неговото сериозно желание е „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) да направи от България една малка Белгия."

В навечерието на изборите, насрочени за 11 септември, д-р К. Стоилов, в качеството си на министър-председател, изпраща телеграма до областните управители с категоричната „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) заповед: длъжностните лица, особено органите на администрацията да не се месят в изборите и да осигурят свободно гласуване; и че правителството ще преследва с всичката строгост тези, които биха нарушили реда и тишината „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева).

Изборите протичат умиротворенно: при голямо оживление и стичане на много избиратели.

В Осмото Народно събрание са представени всички политически течения, и то с най-видните си обществени и политически дейци; избрани са Иван Вазов „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), Константин Величков, Стоян Михайловски, журналисти, общественици, голям брой висшисти, в следствие на което то е наречено "интелигентно".

Антон Страшимиров пише: "Общо е признато, че такива свободни избори в България „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) не е имало нито преди тях нито след тях."

Политическите противници направиха оръжие за агитация и от израза на д-р К. Стоилов за "нравственото воздействие", който той употреби при отиването си във Видин „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева).

На злоупотребленията с този негов израз той отговаря в речта си на 2 ноември 1894г. в народното събрание: "Ако се намериха хора, които излязоха да ме обвинят, че със своето пътуване съм упражнил някакво „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) нравствено воздействие, то няма да крия това, защото то е воздействие, което не се опира на щикове, на лъжа, шарлатания либо демагогства, то е воздействие на честните хора, на честния „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) нрав, на чистото чело и на нравствените начала. Моята сила е нравственото воздействие... и аз мисля със силата на своите идеи и убеждения да управлявам народа. Ако има хора, които да повярват в моите „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) думи и моя нрав, ще ме последват и аз ще управлявам, за благото на отечеството. Ако не, то ще се оттегля... Не съм от еснафа на онези политически пълководци, които мислят „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева), че провидението ги е създало само те да управляват България... Аз съм на това място в изпълнение на една длъжност и ще я изпълня добросъвестно, докато имам доверието и като „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) видя, че общественото течение взима друг път, ще се постарая със силата на своя нрав да му окажа, дали пътят е тъмен либо не, и ако не мога да го убедя, ще отстъпя."

Ние „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева) само можем да съжаляваме, че до 10 ноември 1989г. нямахме свободната възможност да се запознаем задълбочено с делата на нашите истински държавници, за да проследим следването на техния пример.

Остана ни вечният урок „къс отвсякъде човечец, политик, дипломат и държавник (Въса Пъцева):

В "яловите времена" не осмислената история се повтаря като катастрофа либо фарс.


НИКОЛА НИКОВ. 02.06.2004г. гр. РУСЕ.

kruzhok-gramotejka-uchitel-logoped-potolicina-v-m.html
kruzhok-vesyolie-notki-rabotaet-po-programme-obuchenie-igre-na-6-strunnoj-gitare-rasschitana-na-2-goda-obucheniya-shkolnikov-s-5-7-klassov-pri-sostavlenii-programmi-ispolzovani-programmi-vnoskova-i-gmanilova.html
kryazhenkov-an-hudozhestvennaya-literatura.html